WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA 2018

ZAPISY:    Maria i Jacek Jabłońscy    tel. 694 582 996,  692 787 106
                         Mariusz Laskowski    tel. 600 07 62 62
Obowiązuje zaliczka od osób dorosłych – 50 pln, pobierana w momencie zapisu lub na konto RRN Ełk  PKO BP INTELIGO 56 1020 5558 0000 8102 3048 4927


Opłata za cały pobyt  / od obiadu sobotniego do obiadu niedzielnego / 

osoba dorosła / od 15 r.ż wzwyż /        – 120 pln
młodzież  / od 10 – 14 r.ż. /                       – 90 pln
dzieci / od 4 – 9 r.ż. /                                   – 50 pln
osoby dojeżdżające / bez noclegu / – opłata organizacyjna  – 20 pln

W załączeniu – orientacyjny program

ZAPRASZAMY

 

 

W trakcie dnia skupienia pierwszą konferencję głosił Diakon Jan Konopko – nasz Animator Diecezjalny. Zapraszam do lektury na tema pychy

               Pycha                

Załączniki