WSPOMNIENIE O KS. KRZYSZTOFIE GIEGLIS

Dnia 27 stycznia 2016 roku odszedł po nagrodę do Pana śp. Ks. kan. Krzysztof Gieglis, w 52. roku życia i 27. roku kapłaństwa. Śp. Ks. Krzysztof Gieglis był proboszczem parafii i budowniczym kościoła pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.

W diecezjalnej wspólnocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich był dla wielu z nas spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Poprzez swoje oddanie i zaangażowanie w życie Ruchu pozostanie zawsze w naszej pamięci.

Proszę Wszystkich o modlitwę za śp. Ks. Krzysztofa Gieglisa, za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego i osieroconą parafię pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.


Zapraszamy do galerii zdjęć – wspomnienia z ks. Krzysztofem

Czytaj dalej WSPOMNIENIE O KS. KRZYSZTOFIE GIEGLIS

CZYM JEST RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Czym jest Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich czerpie swoją inspirację z Ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie, wyborach.

Cechują ją:

 • chrystocentryzm: wyrażający się w dążeniu do pełnej komunii z Chrystusem Odkupicielem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa (Akt całkowitego oddania się na służbę Chrystusowi w Jego Świętym Kościele)
 • ideał Nazaretu: realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu
 • eucharystyczność: wyrażająca się częstym (w miarę możliwości – codziennym) uczestnictwie we Mszy św. oraz stałej łączności z darem Eucharystii
 • umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga
 • maryjność: wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła (Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi)
 • eklezjalność: członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą w hierarchii Kościoła partykularnego szczególny kanał łaski, z którego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec biskupów.

KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY ? Nasza tożsamość ”

30 kwietnia 2011 r. wieczorem w Rzymie (liturgicznie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego) podczas rekolekcji kapłańskich, prowadzonych przez bp. Andrzeja Siemieniewskiego, delegata KEP ds. RRN, zredagowano pierwszą wersję tekstu pt. „Ruch Rodzin Nazaretańskich. Kim jesteśmy? Nasza tożsamość”. Tekst został poprawiony na spotkaniu Koordynacji Krajowej 7 maja 2011 r., a następnie rozesłany do konsultacji do moderatorów i animatorów diecezjalnych. Po uwzględnieniu różnych uwag został ostatecznie zatwierdzony w Zakroczymiu 21 maja 2011 r. podczas dni skupienia animatorów diecezjalnych w obecności ks. Pawła Gwiazdy, asystenta krajowego RRN. Poniżej prezentujemy ostateczną wersję.

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

 Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

 1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.
 2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.
 3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: ?Oto Matka twoja? (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.
 4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z ?małej drogi? św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.
 5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.
 6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.
 7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

Czytaj dalej KIM JESTEŚMY

Statut RRN

Statut publicznego stowarzyszenia wiernych

Ruch Rodzin Nazaretańskich
Diecezji Ełckiej

Preambuła

Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (†2009) i ks. Andrzeja Buczela (†1994) oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli w 1985 r. w Warszawie wspólnotę ewangelizacyjną dążącą – w oparciu o kierownictwo duchowe – do radykalizmu wiary przez ciągłe nawrócenie. Od 1987 r., Ruch Rodzin Nazaretańskich jest obecny w wielu diecezjach Polski, a także za granicą.

Czytaj dalej Statut RRN