WIELKANOC

Życzymy Wam radosnego powierzania się Maryi Matce Zmartwychwstałego Pana i ufności w Jej macierzyńską pomoc. Niech Jej wstawiennictwo pomaga Wam stawać się wraz z Jezusem jeszcze bardziej uważnym na głos Ojca i otwierać się na przemieniającą moc Ducha Świętego.