Wspólnotowa Eucharystia

06 Marca – Poniedziałek, godz. 19:00

Parafia MB Królowej Apostołów  Ełk, Grodzieńska.
Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków pragnących we wspólnocie przeżywać swoją codzienność, w stałej łączności i zawierzeniu Matce Bożej.
Z Bogiem

Kapłani i Animatorzy RRN diecezji Ełckiej


 

DANE KONTAKTOWE MODERATORÓW I ANIMATORÓW

OSOBY DO KONTAKTÓW

Moderator Diecezjalny ………………………….    ks. Jerzy Owsianka

V-ce Moderator Diecezjalny …………………..ks. Stanisław Jóźwiak

Kapłan Posługujący ……………………………...     śp. ks. Krzysztof Gieglis – odszedł do Pana 27.01.2016 r.

 

Animatorzy Diecezjalni

Bożena i Mariusz Laskowscy……………….. mlask@poczta.onet.pl

tel. 600 07 62 62, 87 731 49 09

Marzena i Jan Konopka………………………… jankonopko@kki.pl

607 139 453, 87 566 57 55

Agnieszka i Marek Bagińscy………………….. palila@poczta.onet.pl

512 258 826 , 512 452 179

nr konta RRN Diecezja Ełcka

PKO BP Inteligo 50 1020 5558 1111 1162 9770 0174

WSPOMNIENIE O KS. KRZYSZTOFIE GIEGLIS

Dnia 27 stycznia 2016 roku odszedł po nagrodę do Pana śp. Ks. kan. Krzysztof Gieglis, w 52. roku życia i 27. roku kapłaństwa. Śp. Ks. Krzysztof Gieglis był proboszczem parafii i budowniczym kościoła pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.

W diecezjalnej wspólnocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich był dla wielu z nas spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Poprzez swoje oddanie i zaangażowanie w życie Ruchu pozostanie zawsze w naszej pamięci.

Proszę Wszystkich o modlitwę za śp. Ks. Krzysztofa Gieglisa, za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego i osieroconą parafię pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku.


Zapraszamy do galerii zdjęć – wspomnienia z ks. Krzysztofem

Czytaj dalej WSPOMNIENIE O KS. KRZYSZTOFIE GIEGLIS

CZYM JEST RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Czym jest Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcenie członków poprzez pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

Duchowość Ruchu Rodzin Nazaretańskich czerpie swoją inspirację z Ewangelii realizowanej za wzorem Chrystusa w sposób radykalny w życiu, postawie, wyborach.

Cechują ją:

  • chrystocentryzm: wyrażający się w dążeniu do pełnej komunii z Chrystusem Odkupicielem, która oznacza kochanie Boga i ludzi miłością Chrystusa (Akt całkowitego oddania się na służbę Chrystusowi w Jego Świętym Kościele)
  • ideał Nazaretu: realizowany przez naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie, pokorze i uniżeniu
  • eucharystyczność: wyrażająca się częstym (w miarę możliwości – codziennym) uczestnictwie we Mszy św. oraz stałej łączności z darem Eucharystii
  • umiłowanie środków ubogich, takich jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie się siebie, modlitwa, jako doskonałej pomocy w drodze do Boga
  • maryjność: wyrażająca się w postawie zawierzenia Matce Bożej jako Matce Kościoła (Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi)
  • eklezjalność: członkowie RRN, patrząc w świetle wiary, widzą w hierarchii Kościoła partykularnego szczególny kanał łaski, z którego rodzi się relacja synowskiej miłości i posłuszeństwa wobec biskupów.